Het leven van een
Patient
Over patientje.nl

Patientje.nl is een project om beter te worden. Beter waarin? Alles wat met design, animatie en development te maken heeft. Deze site laat een overzicht zien van mijn projecten, hoofdpijntjes en andere kwalen.

Veel van deze projecten zijn om kennis te maken met nieuwe frameworks of technologie of om uit te proberen.

"The way to get started is to quit talking and start doing"

FYI! Quote is van Walt Disney.